วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมบูมน้อง

เป็นกิจกรรมที่เน้นความร่วมมือเป็นหนึ่งเดี่ยวของทุกคน


กิจกรรมบายสีสู่ขวัญ

กิจกรรมที่เห็นได้เฉพาะภาคอีสารเป็นกิจกรรมที่มีความศรัทธาของแต่ละคนอยู่ในกิจกรรมนี้ด้วย

กิจกรรมนำน้องไหว้พระ

เป็นกิจกรรมที่เราทำกันมาทุกรุ่นเป็นการสักการะ บูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นั้นๆ